Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
およそ
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
kolom
Pionowa część tabeli
dissertatie
学位論文
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
voorwoord
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy