Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
लगभग
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
अध्याय
Określona część pracy
kolom
स्तंभ
Pionowa część tabeli
dissertatie
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
आकृ.
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
अगला
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
voorwoord
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy