Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
kolom
στήλη
Pionowa część tabeli
dissertatie
διατριβή
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
voorwoord
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy