Zwroty | fiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
Liitteet
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
n. (noin)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
n. (noin)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
kpl (kappale)
Określona część pracy
kolom
Pylväs
Pionowa część tabeli
dissertatie
Väitöskirja
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
toim. (toimittanut)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
esim. (esimerkiksi)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
erityisesti
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
jne. (ja niin edelleen)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
kaavio
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
eli
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
mukaanlukien
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
s. (sivu)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
sivut
Kilka stron raportu
voorwoord
esipuhe
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
julk. (julkaissut)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
muok. (muokannut)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
lisäpainos
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
kääntänyt
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
vol. (volyymi)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy