Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
kolom
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
dissertatie
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
voorwoord
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy