Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
afsnit
Określona część pracy
kolom
kolonne
Pionowa część tabeli
dissertatie
afhandling
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
fig. (figur)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
side
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
s. (sider)
Kilka stron raportu
voorwoord
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy