Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
kolom
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
dissertatie
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
str. (strany)
Kilka stron raportu
voorwoord
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy