Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
حوالي
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
فصل
Określona część pracy
kolom
عمود
Pionowa część tabeli
dissertatie
أطروحة
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
شكل
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
صفحات
Kilka stron raportu
voorwoord
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy