Zwroty | angielski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

bijl. (bijlage)
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
approx. (approximately)
Używane przy niewiadomej ilości
bibl. (bibliografie)
bibliog. (bibliography)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (circa)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
ch. (chapter)
Określona część pracy
kolom
col. (column)
Pionowa część tabeli
dissertatie
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
bew. (bewerkt door)
ed. (edited by)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
bijz. (bijzonder)
esp. (especially)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
enz. (enzovoort)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
d.w.z (dat wil zeggen)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl. (inclusief)
incl. (including)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (pagina)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
pp. (pagina´s)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
voorwoord
pref. (preface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
uitg. (uitgegeven door)
pub. (published by)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
herz. (herzien)
rev. (revised by)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
herdr. (herdruk)
rpt. (reprint)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
vertaald door
trans. (translated by)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy