Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
세로줄
Colonna
Pionowa część tabeli
논문
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
편집
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
즉,
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp.
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
서두
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy