Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
Chương
Określona część pracy
세로줄
Cột
Pionowa część tabeli
논문
Luận án
Skończona praca na określony temat
편집
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
Diagram w części pracy
즉,
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
pp.
tr. (trang)
Kilka stron raportu
서두
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy