Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
fej. (fejezet)
Określona część pracy
세로줄
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
논문
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
편집
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
즉,
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
pp.
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
서두
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy