Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
세로줄
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
논문
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
편집
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
Diagram w części pracy
즉,
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
pp.
sayfalar
Kilka stron raportu
서두
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy