Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
บท
Określona część pracy
세로줄
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
논문
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
편집
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
Diagram w części pracy
즉,
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
หน้า
Każda indywidualna część pracy
pp.
หน้า
Kilka stron raportu
서두
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy