Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitel)
Określona część pracy
세로줄
Kolumn
Pionowa część tabeli
논문
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
편집
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
Diagram w części pracy
즉,
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
pp.
s. (sidor)
Kilka stron raportu
서두
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy