Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
cap. (capitol)
Określona część pracy
세로줄
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
논문
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
편집
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
즉,
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp.
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
서두
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy