Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
гл. (глава)
Określona część pracy
세로줄
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
논문
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
편집
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
즉,
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
pp.
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
서두
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy