Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
circa
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
세로줄
kolumna
Pionowa część tabeli
논문
dysertacja
Skończona praca na określony temat
편집
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
즉,
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
pp.
str. (strony)
Kilka stron raportu
서두
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy