Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
K. (Kapitel)
Określona część pracy
세로줄
Spalte
Pionowa część tabeli
논문
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
편집
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
즉,
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
pp.
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
서두
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy