Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
세로줄
kolom
Pionowa część tabeli
논문
dissertatie
Skończona praca na określony temat
편집
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
즉,
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp.
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
서두
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy