Zwroty | japoński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
別表
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
参考文献一覧
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
およそ
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
세로줄
Pionowa część tabeli
논문
学位論文
Skończona praca na określony temat
편집
編さん
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
特に
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
etc.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Diagram w części pracy
즉,
すなわち
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
含めて
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
注意
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
p.(ページ)
Każda indywidualna część pracy
pp.
pp.(ページ 複数)
Kilka stron raportu
서두
序論
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
(人物名)出版
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
(人物名)編
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
再版
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
(人物名)訳
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy