Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
ap. (apéndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
bibl. (bibliografía)
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
circ. (circa)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
cap. (capítulo)
Określona część pracy
세로줄
col. (columna)
Pionowa część tabeli
논문
disertación
Skończona praca na określony temat
편집
editado por
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
etc. (etcétera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
즉,
es decir,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
incl.
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pp.
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
서두
Prefacio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
publicado por
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
reedición / nueva edición / reimpresión
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
traducido por
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy