Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
लगभग
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
अध्याय
Określona część pracy
세로줄
स्तंभ
Pionowa część tabeli
논문
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
편집
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
Diagram w części pracy
즉,
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
अगला
Każda indywidualna część pracy
pp.
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
서두
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy