Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
세로줄
στήλη
Pionowa część tabeli
논문
διατριβή
Skończona praca na określony temat
편집
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
즉,
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
pp.
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
서두
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy