Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
세로줄
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
논문
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
편집
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
즉,
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
pp.
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
서두
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy