Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
afsnit
Określona część pracy
세로줄
kolonne
Pionowa część tabeli
논문
afhandling
Skończona praca na określony temat
편집
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
Diagram w części pracy
즉,
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
side
Każda indywidualna część pracy
pp.
s. (sider)
Kilka stron raportu
서두
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy