Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

부록
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
참고 문헌 목록
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
대략
حوالي
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
فصل
Określona część pracy
세로줄
عمود
Pionowa część tabeli
논문
أطروحة
Skończona praca na określony temat
편집
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
특히,
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
등...
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
Diagram w części pracy
즉,
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
... 포함
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
주의
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
pp.
صفحات
Kilka stron raportu
서두
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(홍길동) 지음
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(홍길동) 개정
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
재판본
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(홍길동) 번역
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy