Zwroty | włoski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
Appendice
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (circa)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Określona część pracy
Colonna
Pionowa część tabeli
学位論文
Dissertazione di laurea
Skończona praca na określony temat
編さん
A cura di
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
Specialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
すなわち
i.e. (id est)/cioè
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
incl. (incluso)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
pp. (pagine)
Kilka stron raportu
序論
Prefazione/Preambolo
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
Pubblicato da
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
n.d.A. (nota dell'autore)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
Opera ristampata
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
Tradotta da
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy