Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
Phụ lục
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
Xấp xỉ
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
Thư mục
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
vào khoảng
Używane przy określaniu ilości
Chương
Określona część pracy
Cột
Pionowa część tabeli
学位論文
Luận án
Skończona praca na określony temat
編さん
Biên tập (bởi)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
VD:
Używane przy podawaniu przykładu
特に
Đặc biệt (là)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
v.v... (vân vân)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Biểu đồ
Diagram w części pracy
すなわち
Tức là/Nghĩa là
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
Bao gồm
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
Ghi chú
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
tr. (trang)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
tr. (trang)
Kilka stron raportu
序論
Lời tựa/Lời nói đầu
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
Tác giả
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
Hiệu chỉnh (bởi)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
Tái bản
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
Người dịch
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Tập/Phần
Wskazuje konkretny tom lub część pracy