Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
fej. (fejezet)
Określona część pracy
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
学位論文
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
編さん
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
すなわち
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
序論
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy