Zwroty | turecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
ek
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
tahmini/ yaklaşık
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
Bibliyografi/ Kaynakça
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
aşağı yukarı/ takribi
Używane przy określaniu ilości
Bölüm/ ünite
Określona część pracy
kol. (kolon)/ sütun
Pionowa część tabeli
学位論文
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Skończona praca na określony temat
編さん
tarafından düzeltildi
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ör./örn. (örneğin)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
özellikle
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figür)
Diagram w części pracy
すなわち
yani
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
kapsar/ dahil
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
d.e. (dikkat edilecek)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
s. (sayfa)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
sayfalar
Kilka stron raportu
序論
önsöz/ giriş
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
yay. (yayımlandı)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
böl. (bölüm)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy