Zwroty | tajski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
(ภาคผนวก)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ประมาณ
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
บรรณานุกรม
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
ประมาณ
Używane przy określaniu ilości
บท
Określona część pracy
คอลัมน์
Pionowa część tabeli
学位論文
ปริญญานิพนธ์
Skończona praca na określony temat
編さん
แก้ไขโดย
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ตัวอย่างเช่น
Używane przy podawaniu przykładu
特に
โดยเฉพาะ
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
และอื่นๆอีกมากมาย
Używane przy określaniu nieskończonej listy
ตัวเลข
Diagram w części pracy
すなわち
กล่าวคือ
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
ประกอบไปด้วย
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
หมายเหตุ
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
หน้า
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
หน้า
Kilka stron raportu
序論
คำนำ
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
ตีพิมพ์โดย
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
ทบทวนโดย
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
แปลโดย
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
ระดับ
Wskazuje konkretny tom lub część pracy