Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
Określona część pracy
Kolumn
Pionowa część tabeli
学位論文
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
編さん
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
Diagram w części pracy
すなわち
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
序論
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy