Zwroty | rumuński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximativ)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
Bibliografie - nu se prescurtează
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
cca (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capitol)
Określona część pracy
col. (coloană)
Pionowa część tabeli
学位論文
Disertaţie - nu se abreviază
Skończona praca na określony temat
編さん
n.t. (nota traducătorului)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemplu)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
すなわち
adică
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
inclusiv - nu se abreviază
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
p./pg. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
pp. (paginile)
Kilka stron raportu
序論
pref. (prefaţă)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
ed. (editat de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
red. (redactor)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
reed. (reeditarea)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
trad. (tradusă de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumul/tomul)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy