Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
прил. (приложения)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
прибл. (приблизительно)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
библ. (библиография)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
ca. (circa -ровно)
Używane przy określaniu ilości
гл. (глава)
Określona część pracy
кол. (колонка)
Pionowa część tabeli
学位論文
дисс. (дисертация)
Skończona praca na określony temat
編さん
ред. (редактор ...)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
н/р (на пример)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
особенно (особенно)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
и т.д. (и так далее)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
рис. (рисунок)
Diagram w części pracy
すなわち
т.е. (то есть)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
вкл. (включая)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
стр. (страница)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
стр-ы. (страницы)
Kilka stron raportu
序論
прол. (пролог)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
изд. (издательство)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
ред. (просмотрено...)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
обр. (в обработке...)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
trans. (перевод ...)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume - ценность)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy