Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
cerca
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
Określona część pracy
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
学位論文
dissertação
Skończona praca na określony temat
編さん
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
すなわち
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
序論
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy