Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
circa
Używane przy określaniu ilości
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
kolumna
Pionowa część tabeli
学位論文
dysertacja
Skończona praca na określony temat
編さん
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
すなわち
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
str. (strony)
Kilka stron raportu
序論
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy