Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
Ah. (Anhang)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ugf. (ungefähr)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
K. (Kapitel)
Określona część pracy
Spalte
Pionowa część tabeli
学位論文
Diss. (Dissertation)
Skończona praca na określony temat
編さん
bearb. (bearbeitet von)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
z.B. (zum Beispiel)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
bes. (besonders)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
usw. (und so weiter)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Abb. (Abbildung)
Diagram w części pracy
すなわち
d.h. (das heißt)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
S. (Seite)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
S. (Seiten)
Kilka stron raportu
序論
Vorw. (Vorwort)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
hg. (herausgegeben von)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
geä. (geändert)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
Nachdr. (Nachdruck)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
übersetzt von
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
Jg. (Jahrgang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy