Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
bijl. (bijlage)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ong. (ongeveer)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
bibl. (bibliografie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
hst. (hoofdstuk)
Określona część pracy
kolom
Pionowa część tabeli
学位論文
dissertatie
Skończona praca na określony temat
編さん
bew. (bewerkt door)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
bijv. (bijvoorbeeld)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
bijz. (bijzonder)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
enz. (enzovoort)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
afb. (afbeelding)
Diagram w części pracy
すなわち
d.w.z (dat wil zeggen)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
incl. (inclusief)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
p. (pagina)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
pp. (pagina´s)
Kilka stron raportu
序論
voorwoord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
uitg. (uitgegeven door)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
herz. (herzien)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
herdr. (herdruk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
vertaald door
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
jg. (jaargang)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy