Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
대략
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
대략
Używane przy określaniu ilości
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
세로줄
Pionowa część tabeli
学位論文
논문
Skończona praca na określony temat
編さん
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
예,
Używane przy podawaniu przykładu
特に
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Diagram w części pracy
すなわち
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
p.
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
pp.
Kilka stron raportu
序論
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy