Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
ap. (apéndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
bibl. (bibliografía)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
circ. (circa)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
Określona część pracy
col. (columna)
Pionowa część tabeli
学位論文
disertación
Skończona praca na określony temat
編さん
editado por
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p. ej. (por ejemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
etc. (etcétera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
すなわち
es decir,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
incl.
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
序論
Prefacio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
publicado por
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
reedición / nueva edición / reimpresión
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
traducido por
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
t.
Wskazuje konkretny tom lub część pracy