Zwroty | hindi - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
परिशिष्ट
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
लगभग
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
ग्रंथ सूची
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
लगभग
Używane przy określaniu ilości
अध्याय
Określona część pracy
स्तंभ
Pionowa część tabeli
学位論文
व्याख्यान
Skończona praca na określony temat
編さん
संपादक
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
उदाहरण
Używane przy podawaniu przykładu
特に
विशेषतः
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
आदि.
Używane przy określaniu nieskończonej listy
आकृ.
Diagram w części pracy
すなわち
जो है कि...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
सहित
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
ख़ासकर
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
अगला
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
अगला पन्ना
Kilka stron raportu
序論
प्रस्तावना
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
प्रकाशन
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
पुनरीक्षित
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
पुनर्मुद्रण
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
अनुवादक
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
विभाग
Wskazuje konkretny tom lub część pracy