Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
στήλη
Pionowa część tabeli
学位論文
διατριβή
Skończona praca na określony temat
編さん
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
すなわち
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
序論
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy