Zwroty | francuski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
annexe
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx. (approximativement)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
biblio. (bibliographie)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
env. (environ)
Używane przy określaniu ilości
ch. (chapitre)
Określona część pracy
col. (colonne)
Pionowa część tabeli
学位論文
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
編さん
éd. (édition)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ex. (exemple)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
spéc. (spécialement)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figure)
Diagram w części pracy
すなわち
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
incl. (incluant)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
序論
préf. (préface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
éd. (édité par)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
rev. (revu par)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
réimp. (réimpression)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
trad. (traduit par)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy