Zwroty | fiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
Liitteet
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
n. (noin)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
Bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
n. (noin)
Używane przy określaniu ilości
kpl (kappale)
Określona część pracy
Pylväs
Pionowa część tabeli
学位論文
Väitöskirja
Skończona praca na określony temat
編さん
toim. (toimittanut)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
esim. (esimerkiksi)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
erityisesti
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
jne. (ja niin edelleen)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
kaavio
Diagram w części pracy
すなわち
eli
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
mukaanlukien
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
huom. (huomautus)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
s. (sivu)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
sivut
Kilka stron raportu
序論
esipuhe
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
julk. (julkaissut)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
muok. (muokannut)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
lisäpainos
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
kääntänyt
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volyymi)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy