Zwroty | esperancki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
ap. (apendico)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
proks. (proksimume)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
bibliog. (bibliografio)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Używane przy określaniu ilości
ĉa. (ĉapitro)
Określona część pracy
kol. (kolono)
Pionowa część tabeli
学位論文
dis. (disertacio)
Skończona praca na określony temat
編さん
ed. (eldonita de)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
ekz. (ekzemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
prec. (precipe)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
ktp. (kaj tiel plu)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figuro)
Diagram w części pracy
すなわち
t.e. (tio estas)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
ink. (inkluzive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B. (notu bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
p. (paĝo)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
pj. (paĝoj)
Kilka stron raportu
序論
pref. (prefaco)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
eld. (eldonita de)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
rev. (reviziita de)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
rep. (represo)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
trad. (tradukita de)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volumo)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy