Zwroty | duński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
bilag
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ca. (cirka)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
bibliografi
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
afsnit
Określona część pracy
kolonne
Pionowa część tabeli
学位論文
afhandling
Skończona praca na określony temat
編さん
redigeret af
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
f.eks. (for eksempel)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
især
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
osv. (og så videre)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figur)
Diagram w części pracy
すなわち
dvs. (det vil sige)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
NB (notabene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
side
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
s. (sider)
Kilka stron raportu
序論
indledning
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
udgivet af
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
revideret af
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
genoptryk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
oversat af
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
bind
Wskazuje konkretny tom lub część pracy