Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
Określona część pracy
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
学位論文
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
編さん
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
すなわち
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
str. (strany)
Kilka stron raportu
序論
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy