Zwroty | chiński - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
app.(附录)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx.(大约)
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
bibliog.(引用来源)
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
ca.(大约)
Używane przy określaniu ilości
ch.(章)
Określona część pracy
col.(柱)
Pionowa część tabeli
学位論文
diss.(论文)
Skończona praca na określony temat
編さん
ed.(编辑)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g.(例如)
Używane przy podawaniu przykładu
特に
esp.(尤其是)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
etc.(等等)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig.(图表)
Diagram w części pracy
すなわち
i.e.(既)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
incl.(包括)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
N.B.(注意)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
p.(页)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
pp.(页)
Kilka stron raportu
序論
pref.(前言)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
pub.(由...出版)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
rev.(由...修改)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
rpt.(转载)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
trans.(由...翻译)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol.(卷)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy