Zwroty | arabski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

別表
ملحق
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
تقريبا
Używane przy niewiadomej ilości
参考文献一覧
الببليوغرافيا
Wykaz wykorzystanych źródeł
およそ
حوالي
Używane przy określaniu ilości
فصل
Określona część pracy
عمود
Pionowa część tabeli
学位論文
أطروحة
Skończona praca na określony temat
編さん
التحرير
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
مثلا
Używane przy podawaniu przykładu
特に
خاصّةً
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.
إلخ. (إلى آخره)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
شكل
Diagram w części pracy
すなわち
يعني
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
含めて
بما في ذلك
Używane, gdy dodajemy coś do listy
注意
تنبيه
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(ページ)
ًص. (صفحة)
Każda indywidualna część pracy
pp.(ページ 複数)
صفحات
Kilka stron raportu
序論
مقدمة
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
(人物名)出版
الناشر
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
(人物名)編
راجعه
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
再版
إعادة الطباعة
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
(人物名)訳
ترجمة
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
مجلد
Wskazuje konkretny tom lub część pracy